Kompetanse

Vi er advokater som er spesialiserte innenfor forretningsjus med tilhold i Fredrikstad. Vi jobber særlig med bedrifter rettet mot industri, handel, bygg og anlegg. Vårt kompetanseområde er entreprise, fast eiendom, restrukturering, arbeidsrett, kontraktsrett, samt kjøp og salg av virksomheter.

 Advokatfirmaet LEX

Vi holder til i moderne, og svært representative lokaler i de gamle Tollbodbygningene i Fredrikstad. Vår visjonen er at Advokatfirma Lex skal være det naturlige førstevalget for bedrifter som trenger en advokat og søker forretningsjuridisk bistand.

   Vårt nettverk

Vi er samlokalisert med revisor, konsulenter innen bedriftsrådgiving, markedsføring og finans. Vi har samlet sett et bredt nettverk og nær dialog med investorer, ledere og næringslivet i Østfold.

Tollbodbryggen-2 fredrikstad

Advokatfirma Lex er et forretningsjuridisk firma i Fredrikstad, med klienter fra hovedsakelig Østfold og Follo. Vi har som mål å tilby spesialiserte tjenester til næringslivet.

Vi ønsker å være et naturlig førstevalg av advokatfirma for bedrifter som ønsker en faglig sterk samarbeidspartner, som også er bevisste på at juss er ett av flere virkemidler for å oppnå løsning på en konflikt.

Vi tilbyr tett oppfølgning til våre kunder, og tilbyr en tverrfaglig rådgivningstjeneste gjennom kompetansemiljøet House of law and business. Dette er et kompetansemiljø som er spisset mot næringslivet for å gi våre kunder et bredere tilbud. Dette består blant annet av forretningsadvokater, bedriftsrådgivere, markedsrådgiver og revisor. Med dette så kan vi også yte bistand som dekker flere fagområder og yrkesgrupper. Dette er blant annet er hensiktsmessig ved bedriftsoverdragelser, restrukturering og salg.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale, så vil vi kostnadsfritt vurdere om du har en sak og hvordan den eventuelt bør løses.

Erfaringsmessig vil det gi et bedre resultat dersom vi kommer tidlig inn i en kommende prosess eller pågående konflikt.

Vi er løsningsorienterte, og legger stor vekt på dialog med våre klienter slik at vi til enhver tid er enige om strategi og fremdrift.

 

Mer kontakt informasjon finner du her. Trykk her