Advokatfirmaet LEX er et advokatfirma i Østfold med kjerneområde i Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Halden og Follo. Vi jobber særlig med bedrifter rettet mot industri, handel, bygg og anlegg. Vi har valgt å rendyrke vår profil som forretningsadvokat, og dekker advokattjenester innenfor entreprise, næringseiendom, arbeidsrett, selskapsrett, kontraktsrett, restrukturering, samt kjøp og salg av virksomheter.

Avtale – og kontraktsrett

Avtale – og kontraktsrett er et svært vidt tema som ofte krever kompetanse innenfor fagområdet kontrakten er skrevet for.

Les mer her.

Bedriftssalg

Tidlig forberedelse er sentralt enten man er kjøper eller selger en bedrift. Det ofte behov for å rydde og avklare en rekke interne og eksterne forhold før salgsprosessen kan gjennomføres.

Les mer her.

Byggekontrakter

Entreprise og byggekontrakter for næringslivet krever kjennskap til byggebransjen. God og korrekt rådgivning før kontrakter blir signert er svært viktig for å unngå rettstvister i etterkant.

Les mer her.

Næringseiendom

Advokatfirma Lex bistår med juridiske tjenester innenfor næringseiendom. Gjennom våre samarbeidspartnere kan vi bistå i mer kompliserte transaksjoner, samt for prosjekter som er i en tidlig fase.

Les mer her.

Omorganisering/

Arbeidsrett

Det er en økende bevissthet blant ansatte og bedrifter knyttet til rettigheter og plikter i arbeidsforhold. Det er lett å trå feil, særlig under rasjonalisering og omorganisering.

Les mer her.

Selskapsrett

Selskaper utgjør fundamentet i norsk og internasjonalt næringsliv. God innsikt i lover, regler og praksis er helt avgjørende for en optimal strukturering og styring av selskapene.

Les mer her.

Restrukturering og konkurs

Restrukturering/

Konkurs

Advokatfirma Lex kan bistå bedrifter som er i økonomisk vanskelige situasjoner til konstruktiv dialog kreditorer. Alternativene til konkurs er flere.

Les mer her.

Tvistesaker og Prosedyre

Tvisteløsning

Prosedyre er en samlebetegnelse for den rettslige fremgangsmåte for å løse uenigheter mellom partene.

Les mer her.