Det er en økende bevissthet blant ansatte og bedrifter knyttet til rettigheter og plikter i arbeidsforhold. Advokatfirma Lex fokuserer på arbeidsrett som et av hovedsatsningsområdene til firmaet, og har jevnlig oppdrag innenfor dette fagfeltet.

Vi bistår i alle faser av et arbeidsforhold. Utover vanlige ansettelseskontrakter bistår vi også med mer komplekse kontrakter som gjerne kombineres med øvrige avtaler. Vi bistår også ved nedbemanning, permitteringer, og opphør av arbeidsforhold.

Vi er klar over at arbeidskonflikter kan være både tidkrevende og ressurskrevende for alle parter. Vi legger derfor betydelig vekt på å ha en tett dialog med klient for å vurdere fortløpende om saken er best tjent med å finne en utenrettslig løsning, eller om saken må løses i domstolen.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om arbeidsrett. Trykk her.