Avtale – og kontraktsrettAvtale, – og kontraktsrett er et svært vidt tema, som ofte krever kompetanse innenfor fagområdet kontrakten er skrevet for. Hvert kontraktsforhold har sine særtrekk og utfordringer.

En individuelt utformet kontrakt kan være et resultat av en lengre prosess og omfattende forhandlinger. Dette da kontrakten må tilpasses det aktuelle rettsområde, og ikke minst partenes ønsker og behov. Det er også viktig at kontrakten er mest mulig tydelig for å unngå fremtidig uenighet.

Dessverre viser det seg at kontraktsforhold ikke alltid forløper slik partene hadde tenkt seg. Levering kan bli forsinket eller mangelfull, eller partene kan bli uenige om hva som faktisk er avtalt. Kontraktsbrudd kan ha ulike virkninger, som spenner fra erstatningskrav og prisavslag til heving.

Advokatfirma Lex har særlig jobbet med kontrakter knyttet til næringslivet som for eksempel leverandøravtaler, franchisekontrakter, og individuelt tilpassede kontrakter til entrepenører og byggherrer. Vi bistår jevnlig ved kontraktsforhandlinger og utforming av kontrakter, og gjør eventuelle tilpasninger til standardkontrakter.  Vi har derfor bred erfaring med tvisteløsning og prosedyre tilknyttet slike kontraktsrettslige spørsmål.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om avtale – og kontraktsrett. Trykk her.