byggekontrakterEntreprise og byggekontrakter er viktige deler av norsk næringsliv. Inngåelse av slike kontrakter krever kjennskap til byggebransjen og det er ofte preventivt at en mottar riktig rådgivning før kontrakt er utarbeidet og signert.

I entrepriseforhold bygger avtaleverket som regel på standardiserte kontrakter (NS), og vi bistår med å gjøre individuelle tilpasninger til disse.

Noen ganger går ikke alt som planlagt, og advokatfirmaet Lex er viktige bidragsytere for tvisteløsning og tolkning av inngåtte entrepriseavtaler. Vi bistår i alle ledd ved utbyggingen og tar mål av oss å være et høyt kvalifisert firma på dette området.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om entreprise og byggekontrakter. Trykk her.