næringseiendom og fast eiendomAdvokatfirma Lex bistår med juridiske tjenester innenfor fast eiendom med vekt på  næringseiendom. Vi bistår alle aktører innenfor området herunder kjøp og salg, hjemmelsoverføring, og bistand i forbindelse med eiendomsutvikling.

Bistand med leiekontrakter utgjør et fundamentet i eiendomsutvikling, og vi bistår med utforming og forhandlinger ved inngåelse av leiekontrakt.

Vi har også erfaring med offentlige søknader for utbygging, omregulering, seksjonering plan, – og bygningslov mm. Vi bistår også med klager på eiendommen etter avhendingsloven eller bustadoppføringsloven.

Vi drar her fordeler av å være tilknyttet House og Law and Business som gir oss tilgang til et omfattende nettverk av aktører i næringslivet. Gjennom dette kan vi også bistå med å finne både leietakere og potensielle oppkjøpere av eiendommen.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål angående juridiske tjenester innenfor næringseiendom og fast eiendom. Trykk her.