Advokatfirmaet LEX jobber med bedrifter rettet mot industri, handel, bygg og anlegg. Vi jobber med entreprise, næringseiendom, restrukturering, arbeidsrett, kontraktsrett, samt kjøp og salg av virksomheter.

Advokat Lasse Kopperud

Lasse har jobbet som selvstendig næringsdrivende i mange år, og snakker blant annet russisk og portugisisk. Han har også kompetanse på utenlandske selskapsetableringer og internasjonale kontrakter og forhandlinger. Han har tidligere jobbet i advokatfirmaet Grindstad & Co, og er også utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Med lang erfaring som forretningsadvokat har Kopperud betydelig kompetanse innenfor kontraktsrett, entreprise, offentlige anskaffelser, fast eiendom og selskapsrett.

Han innhar flere styreverv samt at han er fast rådgiver for flere profesjonelle styrer, og jobber mye med transaksjoner.

Advokat Arne Sekkelsten

Arne avla juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 2005, og har også en mastergrad i Internasjonal politikk fra University of Edinburgh i Skottland. Han har vært aktiv politiker i både kommunestyre og fylkesting, og har tidligere jobbet som fengselsbetjent og rådgiver i Oslo fengsel. I en kortere periode var han også Juniorekspert for FN (United Nations Office on Drugs and Crime) i Nigeria, og har også jobbet som politiadvokat på Romerike i flere år.

Sekkelsten har betydelig prosedyreerfaring, og har som advokat gjennom flere år bistått både privatpersoner og næringsdrivende innenfor en rekke rettsområder. Han jobber særlig med kontrakter, selskapsrett, arbeidsrett, fast eiendom og konkurs/restrukturering av selskap. Han er jevnlig i retten med ulike prosedyreoppdrag, og er benyttet som bostyrer ved Moss og Fredrikstad tingrett.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål angående forretningsjus. Trykk her.