Priser og vilkårVåre priser blir som regel beregnet ut i fra medgått tid. Ved vurdering av timesatsen blir det lagt vekt på sakens art og vanskelighetsgrad, eventuelt om det foreligger særlige tidsfrister.

Normalt ligger timeprisen mellom 1.800,- til 2.000,- eks. mva. Ved oppstart av et oppdrag utsteder vi vanligvis en oppdragsbekreftelse som beskriver hva oppdraget går ut på, hvilken advokat som er ansvarlig for oppdraget, og med angivelse av hvilken timesats som vil bli lagt til grunn Ved større oppdrag som bedriftsoverdragelser, eller ved rammeavtaler enten med advokatfirma Lex alene eller «House og Law and Business» så kan vi tilby egne pakkeløsninger.