Prosedyre og Tvisteløsning

Prosedyre er en samlebetegnelse for den rettslige fremgangsmåte en har for å løse uenigheter mellom partene. En rettssak er gjerne bare én av flere måter å løse tvisten på.

Rettssaker er gjerne ressurskrevende, og utfallet er ikke nødvendigvis gitt. En rettssak vil kunne være ødeleggende for forholdet mellom partene, men av og til er det likevel ingen vei utenom.

Opptreden i retten er av mange ansett som et eget fag, og følger også en egen lov som omhandler spillereglene i rettslige prosesser. Vi anser at det er viktig å velge prosedyreadvokater som går jevnlig i retten, og behersker de prosessuelle problemstillingene som kan dukke opp underveis.

Advokatfirma Lex går jevnlig i retten og har erfaring med å overta saker fra andre firmaer. Vi fører saker for både tingrett og lagmannsrett.