Restrukturering og konkurs

Advokatfirma Lex har kompetanse på å bistå bedrifter som er i økonomisk vanskelige situasjoner.

Alternativene til konkurs er flere, men ofte forutsettes det at bedriften går i konstruktiv dialog med sine kreditorer. Vi bistår med å kartlegge bedriftens situasjon og etablere kontakt med private og offentlige kreditorer. Vi deltar også ofte i forhandlinger med kreditorene.

Dersom situasjonen tilsier det, –  benytter vi gjerne våre samarbeidspartnere i House of law and business gjennom økonomer, revisorer, og bedriftsrådgivere for å få en reell formening om hvor selskapet står både markedsmessig i forhold til salg. Videre er det viktig å få raskt klarlagt om det er reell mulighet for videre drift, eller om det er behov for å gjøre inngripende strakstiltak i bedriften.

Restrukturering og konkurs

Vi bistår også med undersøkelser på hvorvidt det er realistisk å innhente kapital i selskapet, om det bør forberedes et salg av virksomheten, styrt avvikling, eller konkurs.

Det er mange løsninger i slike situasjoner i alt fra utenomrettslige forhandlinger med kreditorer, gjeldssaneringer, gjeldsforhandlinger eller konkurs.

Vi bistår enten som representant for bedriften selv, dens eiere, eller på vegne av kreditorer som banker og medkontrahenter. Vi er også involvert i sikring av kreditorinteresser.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om restrukturering og konkurs av en bedrift. Trykk her.