SelskapsrettSelskaper utgjør fundamentet i norsk og internasjonalt næringsliv. God innsikt i lover, selskapsrett, regler og praksis er helt avgjørende for en optimal strukturering og styring av selskapene. Etablering av selskap, aksjonæravtaler, aksjonærkonflikter, spørsmål om verdifastsettelse, transaksjoner og planlegning er viktige områder vi kan hjelpe med.

Spørsmål om styrearbeid, og ikke minst styreansvar er vanlige problemstillinger. Dette er av sentral betydning for vår rådgivning innenfor selskapsrett.

Vi legger vekt på å være en kompetent rådgiver innfor selskapsrettslige spørsmål, og jobber også med strukturering av egenkapitalfinansiering samt løpende forvaltning av selskap.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om selskapsrett.  Trykk her.